Showing posts with label Putri Ayu Silaen. Show all posts
Showing posts with label Putri Ayu Silaen. Show all posts

Friday, 5 February 2016

Putri Ayu Silaen - Nungga Hujalo

Judul : Nungga Hujalo
Penyanyi : Putri Ayu Silaen
Cipt : Osman Marbun


Dihaburjuhon ho amang
Dihabegetenhon ho boru
Na marsiajari namarsikola i
Marupa do hodokki marlaba do lojaki
Ture hamu sude ianakkonku

[**]
Nungga hujalo be amang
Nungga hu dai be boru
Natonggi na tabo dingolukkon
Gogo ni tangiang i
Holso ni nadangol i
Sikkop do ngolumu ianakkon ku

Reff...
Dipasu-pasu Tuhan i
Maho anakkonku
Marparange na denggan saleleng ngolumi
Diparbisuki Tuhan i ma ho o boruku
Parmuduhon paturehon akka pahoppuki
Molo tung sundut pe muse mata ni arikki
Nungga sonang be rohakki dipanjou nai
Mardame sonang ma hamu
Sude pinomparhi
Sai dirahuti holongi na sian Tuhan i

Thursday, 4 February 2016

Putri Ayu Silaen - Songon Bintang

Judul : Songon Bintang
Penyanyi : Putri Ayu Silaen
Cipt : Robert Marbun

Huu.....uuu... huu....
Huu.... uuu.. uuu

Bereng ma turohakkon
O..ale haholongan
So hea marpikkir au
Naeng manduahon ho...


[##]
O...ooo unang be sai ganggu ho
Dipangadopionki
Holan ho sasada ho
Namalo manganju au...

Reff...
Tong-tong do ho songon bintang
Namarsinondang tiur...
Tong-tong do ho songon bunga
na hussus i ....
sai tiur dirohakki
sai hussus dingolukki
Holong mi hasian....ann


Mulak tu [##] dohot Reff...

Space Berbagi