Showing posts with label Nainggolan Sister. Show all posts
Showing posts with label Nainggolan Sister. Show all posts

Friday, 22 August 2014

Nainggolan Sisters - Dongani Ma Au


Judul : Dongani Ma Au
Penyanyi : Nainggolan Sister 
Cipt : William Star Naibaho


Hu holongi ho
tudoshon dirikkon
Dang arta manang rupami
na huida sian hoAtik adong hubaen
nahurang nasailaon
Anju ma au hasian
oloan hu do ho
Reff...
Ajari ma au pasonanghon ho
Paloas ma au tong-tong raphon ho
Sai jakkon ma au dongani ma au
Rap hita nadua raphita nadua
saleleng di ngolutta

Thursday, 22 May 2014

Nainggolan Sister - Parumaen Sitiruon

Judul : Parumaen Sitiruon
Penyanyi : Nainggolan Sister

Sada hita, sada hita
Inang simatuaku
Rap na ro do hita,
rap na ro do hita
Tu marga on, tu marga on inang

Molo sala, molo hurang
Angka pambahenanki
Tu au ma hatahon,
tu au ma hatahon
Unang aluhon ni tu pamola mola

Ingkon parumaen na burju do au di ho inang
Ingkon parumaen sitiruon do au di ho inang
Hatahon tu au, hatahon tu au
Molo adongna sala
Husiphon tu au, husiphon tu au
Molo adong na hurang

Nainggolan Sister - Sai Anju Ma Au

Judul : Sai Anju Ma Au
Penyanyi : Nainggolan Sister
Cipt : Tigor Gypsi Marpaung

Aha do alana, dia do bossirna hasian
Umbahen sai muruk ho tu au ito
Molo tung adong na sala na hubaen
Denggan pasingot hasian

Molo hurimangi, pambahenan mi na tu au
Nga tung maniak ate atekki
Sipata bossir soada nama i
Dibaen ho mangarsak au

Reff...
Molo adong na sala
Manang na hurang pambahenan ki
Sai anju ma au..
Sai anju ma au ito hasian
Sai anju ma au..
Sai anju ma au ito nalagu

Nainggolan Sister - Di Ingot Ho Dope

Judul : Di Ingot Ho Dope
Penyanyi : Nainggolan Sister

Diingot ho dope ito
Tikki dakdanak ujui
Marsiarsikan hasian
Sonang nai tikki i
Marsilelean di hauma i
Laos mekkel suping ho tu au

Di ingot ho dope nuaeng
Na ditoru ni dolok i
Rap hundul hita hasian
Marsigoitan tikki i
Marsitatapan au rap dohot ho
Tung so adong na hurang i

Nungga adong 10 taon
Naso pajuppang dohot ho
Manang didia ho nuaeng
Nungga masihol au tu ho

Manang naung mangoli ho
Ai ndada pola sala i

Nainggolan Sister - Bulan i do gabe saksi

Judul : Bulan i do gabe saksi
Penyanyi : Nainggolan Sister
Cipt : Don Kinol Sombolon

Di topi ni tao Toba i.
Di tikki di rondang ni bulani.
Hundul ma au, rap dohot ho.
Mancai sonang tahe di tikki i.

##
Di tiop ho ito da tanganki.
Huhut ma dihusipkon ho tu au.
Na so jadi sirang hita nadua.
Mancai sonang tahe di tikki i.

Reff...
Bulani do gabe saksi di sasude nai.
Bulani do gabe saksi di pambahenanmi.
Unang tinggalhon au, unang pasombu au.
Ai holan ho nama nappuna au.

Mulak tu ##  dohot Reff...

Unang tinggalhon au, unang pasombu au.
Ai holan ho nama nappuna au.
Ai holan ho nama nappuna au.

Wednesday, 6 November 2013

Nainggolan Sister - Hita Nadua Gabe Sada

Judul : Hita Nadua Gabe Sada
Penyanyi : Nainggolan Sister


Boan au da hasian
manang tudia pe ho lao
Tung satongkin pe ito…
unang tinggalhon au sasada au


Holan ho di rohangki…
ai holan ho di nipingki
Tung magargar Pusuk Buhit..
Holong na di rohangki..
ndang na lao muba sian ho

Reff...
Aut sura boi ma nian…
dungdungonku bulan i
Guratononku ma disi…
isi ni rohangki

Asa tangkas dijalo ho…
asa tangkas di boto ho
Tung soada hasian
na asing sian ho

Ho ma di au… au ma di ho
Hita na dua… Hita na dua gabe sada.

Tuesday, 27 December 2011

Nainggolan Sister - Ndang Na Ujui Beho

Judul : Ndang Na Ujui Beho
Penyanyi : Nainggolan Sister

Dibagas sabulan
sohea be ho ro ro mandulo au
Naung lupa doho naung lupa doho
tuau hasian

nasosayang beho
naso cinta beho tu au hasian
huhilala doi sian pambaenan mi
dang na ujui beho

molo naung bosan ho tuau ito
ala naung moru haulionki
hatahon ma hatahon ma tu au
asa huboto mamikkiri i
manang naung adong gantikku ito
umbaen na muba rohami tu au
hatahon ma hatahon ma tu au
unang gantung holongki


Space Berbagi