Showing posts with label Joshua. Show all posts
Showing posts with label Joshua. Show all posts

Saturday, 10 March 2012

Rani, Joshua , Robert - Cinta

Judul : Cinta
Penyanyi : Rani, Joshua , Robert
Cipt  : Anton Siallagan

(Joshua)
Cinta... cinta... cintakkki
sasada ho do
(Robert)
sayang... sayang... sayangki
holan tu ho do
(Joshua, Robert)
tung soadong ito na asing sian ho
pos ma roham unang curiga ho tu au

(Rani)
Nang pe tung adong ito
na ro manggoda akka doli-doli na godang arta na..
tung so targoda au nang pe namora i
ai dang tipekku... gulut di artai

(Rani)
nang pe mardomu langit tu tano
anggo cintaku tung so boi mu

(Josua)
Sinapang masi mariam mortir
tung naso boi mangambati holongki

(Joshua, Rani, Robert)
cinta.. cinta... cintakki... sasada ho do
sayang.... sayang.... sayangki holan tu ho do

Monday, 23 January 2012

Rani, Joshua, Robert - Bingung

Judul : Bingung
Penyanyi : Rani, Joshua, Robert
Cipt : Dorman Manik

(Rani)
Dang na hurippu tarboto ho ito
sasude na da pargabusonki
naung adong do da dongan
donganki na asing i

gabe maila ma rohakki ito
molo pajumpang au dohot ho ito
hape ngasanga hudokkon cintakki holan tuho
hurippu do gabe laos pasidingon mu au ito
dungkon diboto ho naung adong do donganki
hape lam tamba bagas do holong ni roham tu au
hurippu munggil rohami da hasian

(Joshua)
Holan ho do ito na dirohakku
cintaki holan tu ho do hasian
(Robert)
sian ujung rambut sahat tu pat hu
nungga manginssir holong mi da hasian
(Rani)
alai boha ma da bahenonku
mamillit sada sian nadua hasian
ai rap sarupa abang na ganteng do
ho ito dohot sidolian
bingung bingung bingung bingung au ito
lao mamillit na didia do saut di diau
(Joshua)
unang bingung unang bingung pillit au ito
(Robert)
ikkon au ikkon au do saut di ho

Space Berbagi