Showing posts with label D'Warna Trio. Show all posts
Showing posts with label D'Warna Trio. Show all posts

Monday, 2 August 2010

D'Warna Trio - Holong mi Nang Holongki

Judul : Holong mi Nang Holongki
Penyanyi : D'Warna Trio

Aha ma dahasian dia bossir na da ito
Umbaen sai muruk ho tuau
Soadong nian na sala
Pambehenan ku tu ho

unang sai ganggu be roham
jala unang be sai marsak ho lao maradoppon au
pos roham ale dahasian
rohakki holan tuho

sotung gabe mose ale ito
sudena akka janji-janji naung tabaen
pos ma roham ito tu au da hasian
holongki holongmi dang be muba hasian

Hodo hasian na tarpangan rohakku
Holan ho do hasian tinodo ni rohakku
Holongki nang holongmi unang be gabe mose
Sai anggiat ito saut ma sasude sakkap ni rohatta

D'Warna Trio - Ho Do Dirohakki

Judul : Ho do dirohakki
Penyanyi : D'Warna Trio

Aha do alana hasian
dia do bonsirna da ito
gabe muba roham gabe mose janjim
soadong nasala na hubaen tu ho

unang pola ganggu be roham
jala unang be sai marsak ho
posma roham ito dang gabusan hu ho
rohakki holan tuho do hasian

##
so tung gabe mose be
akka janji-janji naung tabaen
pos roham tu au ito
songoni nang rohakki tuho
holan ho do hasian na tarpangan rohakki
holan ho do tinodo ni rohakki

D'Warna Trio - Inang Ni Gelleng Hu

Judul : Inang ni gelleng hu
Penyanyi : D'Warna Trio

ho do inang nigelleng hu
dipusu-pusu ki
dang bahennonku ho sai tangis
holan sasada ho holan sasada
tambar ni ngolungkki 2x

ho do inangni gelleng ku
na mandongani au
mandai napaet nang na tonggi
dang sala pillit au dang sala pillit au
monodo ho parsondukku 2x


songon aek paihut-ihut rura
songonni doho paihut-ihut au
mamolus ngoluon
muba nama au 2x
inang ni gelleng hu
dang olo beau dang olo beau
na marleha-leha i

Space Berbagi